İŞYERİ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile çalışan sayısı 1 ve üzeri olan tüm Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde işyeri ile çalışan sayısı 50 ve üzeri olan tüm Az Tehlikeli işyerlerinde İşyeri Hekimi görevlendirilmesi kanuni zorunluluk olmuştur.

İş güvenliği hekimininçalışma süreleri ;

Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde işçi başına ayda en az 5 dk.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi başına ayda en az 10 dk.

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi başına ayda en az 15 dk.


İşyeri Hekiminin görevleri;
 • İşverene,İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş, ve emzirme odaları ile soyunma odaları,duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak