İş Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETLERİ

İşverenler,işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması,iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulamasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına,işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadırlar.

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri ;

Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi başına ayda en az 10 dk.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi başına ayda en az 20 dk.

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işçi başına ayda en az 40 dk.


İş güvenliği uzmanının görevleri ;
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • Eğitim planı hazırlamak
 • İşverene,iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Eylem Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç yönetmelik hazırlamak
 • İş izni prosedürünü hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz formu düzenlemek
 • Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak
 • Parlayıcı,patlayıcı,yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolama şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek