Acil Eylem Planı , meydana gelebilecek yangın , deprem , sel vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır.Acil Eylem Planı çerçevesinde en az 6 ayda bir yapılacak tatbikatlarla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Firmalar olası Acil durumlara hazırlık için şu maddeleri belirlemelidir :

  • Tahliye
  • Acil Durum Ekipleri
  • Haberleşme Organizasyonu
  • Toplanma Bölgeleri
  • Medya ile İlişkiler
  • Tahliye ve Söndürme Tatbikatlarının Senaryo ve Raporlanması
  • Kimyasal Dökülme ve Kirlenmelere Karşı Alınacak Önlemler

6331 sayılı '' İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası '' çerçevesinde , 18,06,2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan '' İş yerlerinde Acil Durumlar hakkında yönetmelik '' e göre ; İşveren , Acil Eylem Planını hazırlatmalı , bu plana göre gerekli tedbirleri almalı , personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Acil Eylem Planının geçerlilik süresi ;

  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 2 yılda bir ,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 4 yılda bir ,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 6 yılda bir Acil Eylem Planı yenilenmelidir.