Firmamız, 2015-Ocak Ayında VEHBİ KARA İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Eğitim Sağlık Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulmuş olup, kuruluş yapısında Sağlık alanında 20 yılı geçkin sürede hizmet veren ve İş Güvenliği Hizmetleri alanlarında 25 yılı aşkın süredir çalışan kişilerin oluşturduğu bir ekip ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Vehbi Kara tarafından kurularak sektöre yeni firma kazandırmıştır.

İstikrarlı bir biçimde, büyümeyi ve dünyaya açılmayı başarabilen işletmelerin başarılarının arkasında yatan gerçeğin kurumsallaşma ve kalite yönetimine verilen önemin etkili olduğunu bilmekteyiz. Son yıllarda kurumsal işletmelerde büyüme sürecinde etki eden unsurların içinde insan kaynakları, üretim, pazarlama ve kalitenin yanında, mutlaka iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının da yer aldığını görmekteyiz.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin geçmişi Osmanlı dönemine dayanmaktadır. 1865 yılında Ereğli kömür havzalarında çalışan işçilere yönelik olarak çıkarılan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve yine aynı işkoluna yönelik olarak 1869 yılında çıkarılan Maadin Nizamnamesidir. Günümüzde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 30/06/2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda Burdur-Merkez Burç Mahallesi yani şehir merkezinde kurulan firmamız Burdur başta olmak üzere Akdeniz’in başkenti Antalya, Isparta, Afyon/Dinar ve Denizli illerinde de AB normlarında hizmet vermeye başlamıştır. Firmamızın ikinci şubesi olan DOKTOR VEHBİ KARA İLK YARDIM EĞİTİM Merkezi aktif olarak Burdur şehir merkezinde hizmetine devam etmektedir. Ayrıca firmamız 2016-Ocak Ayında Burdur-Karamanlı ilçesinde hizmete açtığı üçüncü şubesi ile sektörde ne kadar önemli bir yeri olduğunu vurgulamıştır.

Bu kapsamda Vehbi KARA OSGB sektörde geniş bir yelpazede, müşterilerini bilgilendirme ve yönlendirme becerisine haiz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında deneyimli İSG Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personeli yanı sıra bünyesindeki İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İnsan Kaynakları Ekibiyle AB normlarında hizmet sunmaktadır.

Türkiye´de mevcut zorlu iş ortamının ve yasal risklerinin bilinci ve bilgi birikimiyle, müşterilerimizin iş yerlerinde oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalığı riskinin en aza indirilmesi, iş gücü ve çalışma günü kayıplarının önlenmesi, iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve dolayısıyla iş yaşamında verimin arttırılmasını sağlamak ana hedefimizdir.

Piyasa bilgisi, ticari anlayış, sanayi ve hizmet sektöründeki deneyimleri ile beslenen birinci sınıf iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunarak, yasal mevzuatın gerekli gördüğü tüm çalışmaları yapmanın yanı sıra, müşterilerimize artı değer kazandıracak eğitim ve sunumlarla bilgilerini güncel tutmak, karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmek öncelikli taahhüdümüz ve varlık nedenimizdir.

Misyonumuz ;

Türkiye’nin çalışma hayatını yasal mevzuata ve AB normlarına göre en üst düzeye getirmek için; çevreye duyarlı güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve bu ortamı korumak, iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, oluşan yaralanmalara bilinçli yaklaşmayı sağlayamak, tüm meslek hastalıklarını ve kazaları en aza indirmek, çalışanlar ile işverenlerin sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğretmek, tüm bu amaçlar çerçevesinde yaptığımız işin sorumluğunu alarak hızlı ve doğru projeler üretmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz ;

Dünya’da ortaya çıkan hızlı gelişmelere ayak uydurmak için, ulusal ve uluslararası sektörde sürdürebilir kalkınmayı ve kaliteyi ilke edinen lider kurum olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, işveren ve çalışan kesimin ihtiyacına uygun kaliteli hizmet vererek, çalışma hayatında devlet adına, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sağlayan bir merkez haline gelmek istemekteyiz.

Temel Değerlerimiz ;

 • Mesleğimizi sevmek
 • Meslektaşlarımıza Saygı
 • Dürüstlük
 • Girişimcilik
 • İleri Görüşlülük
 • Dinamizm
 • Özveri
 • Günceli takip
 • Çevreye Saygı

İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin yasal gerekleri çerçevesinde ;

 • Tüm işletme içerisindeki tehlikeleri ve olası riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak,
 • Olası olayları inceleyerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak kontrolleri yapmak,
 • Sürekli iyileştirmeleri yapmak,
 • Çalışanların iş sağlığı bilinci oturtmak için eğitimler planlamak ve denetimler yapmak,
 • Düzgün bir dökümantasyon yaparak sıfır iş kazası hedefi ile çalışmak,