Hizmetlerimiz

İş Sağlığı

İşverenler,işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması,iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin...

Daha fazlası

İş Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile çalışan sayısı 1 ve üzeri olan tüm Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde işyeri ile çalışan sayı...

Daha Fazlası

Risk Analizi

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden...

Daha Fazlası